Jag heter Kaj Idén och är civilingenjör i maskinteknik, med särskild inriktning på polymera material, dvs plaster och deras speciella egenskaper vid olika tillämpningar.

MERITLISTA:
1983
: Civilingenjör i Maskinteknik vid Chalmers Tekniska Högskola.
1983-84: Forskningsassistent vid Inst. för Polymera Material, Chalmers.
1984-86: Utvecklingschef vid Polykemi AB i Ystad.
1986-90: Marknadsutvecklare/Polymertekniker vid BASF i Göteborg.
1990: Startade eget som konsult för plast- och fordonsindustrin.

NÅGRA EXEMPEL PÅ UPPDRAG:
1992-95: Projektledare vid Advanced Materials A/S (AMAT) i Sandefjord, Norge. Utveckling av plast för offshore-applikationer.
1995-2001: Produktutvecklare vid Tom Walkinshaw Racing (TWR) i Oxford. Jobbade bland annat med sufflettluckan i polyester på Volvo C70. Var även med och tog fram Frontal Impact Protection System (FIPS), en ”energiätande” bikakekonstruktion i polypropén för Volvo C70.
2001-05: Produktutvecklare vid Volvo Motorutveckling i Göteborg och Skövde.
2005-08: Produktionsledare vid Volvo Cars i Göteborg och Gent.
2008-15: Produktionsutveckling av applikationer för olje- och energisektorn.
2015-ongoing: Cost Engineering Expert vid Volvo Cars Göteborg.Norra Gubberogatan 32, 416 63 Göteborg
Tel: +46 (0)707 19 81 50  |  info@idenpu.com